اتصالات سه راهی

مهدی پولادی (مدیر فروش)

مهدی-پولادی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۰۶
شماره موبایل : ۰۹۱۲۹۴۹۸۳۵۷

سحر خسروی (کارشناس فروش)

سحر-خسروی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۱

شیدا اکبریان ( کارشناس فروش)

شیدا-اکبریان

شماره تماس :
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۰۹

فاطمه سلطانی ( کارشناس فروش)

فاطمه-سلطانی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۰

اتصالات سه راهی

شرکت آهن یک دارای انواع سایز اتصالات سه راهی می باشد که به صورت روزانه قیمت ها بروز رسانی می شوند و در اختیار علاقه مندان به این نوع اتصالات(اتصالات سه راهی) قرار داده می شود. این شرکت سعی کرده تا جایی که امکان داره بیشتر قیمت های آهن آلات را در اختیار علاقه مندان به صنعت قرار دهد. در زیر آخرین بروز رسانی قیمت اتصالات سه راهی برای شما علاقه مندان به سایت آهن یک نمایش داده شده.

سه-راهی-تبدیل

قیمت اتصالات سه راهی

جدول قیمت اتصالات سه راهی (TEE)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (اینچ)درزدار(ریال)مانیسمان(ریال)بنکن رده 40(ریال)
سه راهی TEE1/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE3/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE11/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE11/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE21/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE31/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE6تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی TEE8تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
جدول اتصالات سه راهی تبدیل
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (اینچ)درزدار (ریال)مانیسمان (ریال)بنکن رده 40 (ریال)
سه راهی تبدیل1/2*3/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1/2*1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل3/4*1تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1/2*11/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل3/4*11/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1*11/4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1/2*11/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل3/4*11/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1*11/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/4*11/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1/2*2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل3/4*2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1*2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/4*2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/2*2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1*21/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/4*21/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/2*21/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل2*21/2تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1*3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/4*3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/2*3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل2*3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل21/2*3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/4*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل11/2*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل2*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل21/2*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل3*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل21/2*5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل3*5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل4*5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل21/2*6تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل3*6تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل4*6تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل5*6تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل4*8تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل5*8تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل6*8تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل6*10تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل8*10تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راهی تبدیل1*5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
جدول اتصالات سه راهی تبدیل در سایزهای خاص ....... تاریخ بروز رسانی 97/4/26
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (اینچ)سه راهی تبدیل (رده 40) بنکن (ریال)
سه راهی تبدیل1/2*21/0
سه راهی تبدیل3/4*21/2
سه راهی تبدیل1/2*3
سه راهی تبدیل3/4*3
سه راهی تبدیل1/2*4
سه راهی تبدیل3/4*4
سه راهی تبدیل1*4
سه راهی تبدیل1*5
سه راهی تبدیل11/4*5
سه راهی تبدیل11/2*5
سه راهی تبدیل2*5
سه راهی تبدیل11/4*6
سه راهی تبدیل11/2*6
سه راهی تبدیل2*6
سه راهی تبدیل2*8
سه راهی تبدیل21/2*8
سه راهی تبدیل3*8
سه راهی تبدیل2*10
سه راهی تبدیل21/2*10
سه راهی تبدیل3*10
سه راهی تبدیل4*10
سه راهی تبدیل5*10
سه راهی تبدیل6*10
سه راهی تبدیل8*10
سه راهی تبدیل4*12
سه راهی تبدیل5*12
سه راهی تبدیل6*12
سه راهی تبدیل8*12
سه راهی تبدیل10*12
سه راهی تبدیل6*14
سه راهی تبدیل8*14
سه راهی تبدیل10*14
سه راهی تبدیل12*14
سه راهی تبدیل6*16
سه راهی تبدیل8*16
سه راهی تبدیل10*16
سه راهی تبدیل12*16
سه راهی تبدیل14*16
سه راهی تبدیل8*18
سه راهی تبدیل10*18
سه راهی تبدیل12*18
سه راهی تبدیل14*18
سه راهی تبدیل16*18
سه راهی تبدیل8*20
سه راهی تبدیل10*20
سه راهی تبدیل12*20
سه راهی تبدیل14*20
سه راهی تبدیل16*20
سه راهی تبدیل18*20
سه راهی تبدیل10*24
سه راهی تبدیل12*24
سه راهی تبدیل14*24
سه راهی تبدیل16*24
سه راهی تبدیل18*24
سه راهی تبدیل20*24
})
شماره تماس
تلگرام