کارشناس فروش

محبوبه-سبزعلی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۵ و ۲۱۴
شماره موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۱۹۰۱

کارشناس فروش

محبوبه-سبزعلی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۰ و ۲۱۲
موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۱۹۹۱

میلگرد آجدار

میلگرد-آجدار

میلگرد آجدار

شرکت آهن یک ، یکی از معتبر ترین تامین کننده های انواع میلگرد ، اعم از میلگرد ساده و میلگرد آجدار می باشد.

که  به صورت تخصصی و حرفه ای است در این زمینه فعالیت می نماید.

کارشناسان آهن یک سعی بر این دارند تا بتوانند علاوه بر مشاوره عالی در زمینه میلگرد آجدار بتوانند رضایت و اعتماد کاربران را به خود جلب کنند.

رضایت کاربران الویت کار این شرکت ( آهن یک ) است.

میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود.

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد به صورت آجدار و ساده تولید می گردد .

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی:

  • میلگرد A1
  • میلگرد A2
  • میلگرد A3
  • میلگرد A4

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی:

  • میلگرد س ۲۴۰ (میلگرد ساده)
  • میلگرد آج ۳۴۰ (میلگرد آجدار مارپیچ)
  • میلگرد آج ۴۰۰ (میلگرد آجدار جناقی)
  • میلگرد آج ۵۰۰ (میلگرد آجدار مرکب)

در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع چنین استانداردی هستند.

در ادامه  لیست قیمت میلگرد آجدار، انواع کارخانه ها ارائه شده است.

لیست قیمت میلگرد آجدار آهن یک

به علت نوسانات بازار ، برای تایید موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید.

لیست قیمت میلگرد نیشابور

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A310نیشابور5.050
میلگرد آجدار A314نیشابور5.050
میلگرد آجدار A316نیشابور5.050
میلگرد آجدار A318نیشابور5.050
میلگرد آجدار A320نیشابور5.050
میلگرد آجدارA325نیشابور5.050
میلگرد آجدار A328نیشابور5.050
میلگرد آجدار A332نیشابور5.050

لیست قیمت میلگرد امیرکبیر

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A310امیرکبیر5.220
میلگرد آجدار A312امیرکبیر5.175
میلگرد آجدار A314امیرکبیر5.075
میلگرد آجدار A316امیرکبیر5.075
میلگرد آجدار A318امیرکبیر5.075
میلگرد آجدار A320امیرکبیر5.075
میلگرد آجدار A322امیرکبیر5.075
میلگرد آجدار A325امیرکبیر5.075
میلگرد آجدار A328امیرکبیر5.075

لیست قیمت میلگرد ابهر

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A28ابهر5.020.
میلگرد آجدار A210ابهر5.020.
میلگرد آجدار A212ابهر5.020.
میلگرد آجدار A310ابهر5.020.
میلگرد آجدار A312ابهر5.020.
میلگرد آجدار A314ابهر5.020.
میلگرد آجدار A316ابهر5.020.
میلگرد آجدار A318ابهر5.020.
میلگرد آجدار A320ابهر5.020.
میلگرد آجدار A322ابهر5.020.
میلگرد آجدار A325ابهر5.020.
میلگرد آجدار A328ابهر5.020.

لیست قیمت میلگرد ذوب اصفهان

جدول تاریخ به روز رسانی:
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایزکارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A3 12ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار A3 14ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار A3 16ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار A3 18ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار A3 20ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار A3 22ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار A3 25ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار A3 28ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد آجدار A3 32ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد راد همدان

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (تومان)
میلگرد آجدار A28راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A210راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A312راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A322راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A325راد همدانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A328راد همدانتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ایوان غرب

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A312ایوان غربتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314ایوان غربتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316ایوان غربتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318ایوان غربتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320ایوان غربتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد ظفر بناب

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A28ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A210ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A312ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A322ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A325ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد آجدار A328ظفر بنابتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد پرشین

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A310پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A312پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A322پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A325پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A328پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A330پرشینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A332پرشینتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد درپاد

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A28درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A210درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A212درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A322درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A325درپادتماس بگیرید
میلگرد آجدار A328درپادتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد آذرامین

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A28 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A210 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A310 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A312 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A322 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A325 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A328 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A330 آذرامینتماس بگیرید
میلگرد آجدار A332 آذرامینتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A28سپهر ایرانیانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A38سپهر ایرانیانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A210سپهر ایرانیانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A212سپهر ایرانیانتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 1398/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A28کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A210کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A38کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A310کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A312کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A314کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A316کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A318کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A320کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A325کاوه تیکمه داشتماس بگرید
میلگرد آجدار A332کاوه تیکمه داشتماس بگرید

لیست قیمت میلگرد میانه

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A314میانه4.890
میلگرد آجدار A316میانه4.890
میلگرد آجدار A318میانه4.890
میلگرد آجدار A320میانه4.890
میلگرد آجدار A322میانه4.890
میلگرد آجدار A325میانه4.890
میلگرد آجدار A328میانه4.890
میلگرد آجدار A330میانه4.890
میلگرد آجدار A332میانه4.890

لیست قیمت میلگرد زاگرس

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A310صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A312صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A314صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A316صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A318صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A320صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A322صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A325صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A328صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A330صبا فولاد زاگرستماس بگیرید
میلگرد آجدار A332صبا فولاد زاگرستماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد سپهر

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A312شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A212شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A214شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A216شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A218شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320شمس سپهرتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد حسن رود

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A28حسن رودتماس بگیرید
میلگرد آجدار A210حسن رودتماس بگیرید
میلگرد آجدار A312حسن رودتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314حسن رودتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316حسن رودتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318حسن رودتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320حسن رودتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد شمس سپهر

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A312شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A212شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A214شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A216شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A218شمس سپهرتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320شمس سپهرتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد بافق یزد

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A314بافق یزد 40.900
میلگرد آجدار A316بافق یزد 40.900
میلگرد آجدار A318بافق یزد 40.400
میلگرد آجدار A320بافق یزد 40.400
میلگرد آجدار A322بافق یزد 40.400
میلگرد آجدار A325بافق یزد 40.400
میلگرد آجدار A328بافق یزد 40.400
میلگرد آجدار A330بافق یزد 40.400
میلگرد آجدار A332بافق یزد 40.400

لیست قیمت میلگرد نیک صدرا

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی :98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A312نیک صدرا50,550
میلگرد آجدار A314نیک صدرا50,000
میلگرد آجدار A316نیک صدرا50,000

لیست قیمت میلگرد شاهرود

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A310شاهرود42.800
میلگرد آجدار A312شاهرود41.800
میلگرد آجدار A314شاهرود40.800
میلگرد آجدار A316شاهرود40.800
میلگرد آجدار A318شاهرود40.800
میلگرد آجدار A320شاهرود40.800
میلگرد آجدار A322شاهرود40.800
میلگرد آجدار A325شاهرود40.800
میلگرد آجدار A328شاهرود40.800
میلگرد آجدار A332شاهرود41.800

لیست قیمت میلگرد فایکو

جدول میلگردتاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایزکارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A310فایکو45.500
میلگرد آجدار A312فایکو43.800
میلگرد آجدار A314فایکو43.800
میلگرد آجدار A316فایکو43.800
میلگرد آجدار A318فایکو43.800
میلگرد آجدار A320فایکو43.800
میلگرد آجدار A322فایکو43.800
میلگرد آجدار A325فایکو43.800
میلگرد آجدار A330فایکوتماس بگیرید
میلگرد آجدار A332فایکوتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد آریان

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A210آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدار A212آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدارA310آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدارA312آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدارA314آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدارA316آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدارA320آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدارA322آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدارA325آریان
تماس بگیرید
میلگرد آجدارA328آریان
تماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد آلیاژی یزد

جدول تاریخ به روز رسانی :
1398/12/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)کارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد ساده12 تا 14آلیاژی یزدتماس بگیرید
میلگرد ساده 16 تا 32آلیاژی یزدتماس بگیرید
میلگرد ساده 165 تا 200آلیاژی یزدتماس بگیرید
میلگرد ساده165 تا 200آلیاژی یزدتماس بگیرید
میلگرد ساده 165 تا 200آلیاژی یزدتماس بگیرید

لیست قیمت میلگرد بردسیر کرمان

جدول میلگرد تاریخ به روز رسانی : 98/11/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایزکارخانهقیمت هر کیلو (ریال)
میلگرد آجدار A210بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A212بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A214بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A216بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A310بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A312بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A314بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A316بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A318بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A320بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A322بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A325بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A328بردسیر کرمانتماس بگیرید
میلگرد آجدار A332بردسیر کرمانتماس بگیرید

کارشناس فروش

محبوبه-سبزعلی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۴ و ۲۱۵
شماره موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۱۹۰۱

کارشناس فروش

محبوبه-سبزعلی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۰ و ۲۱۲
موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۱۹۹۱

})