ایا رشد قیمت آهن در سال اینده نیز ادامه دارد ؟

کوره آهن

ایا رشد قیمت آهن در سال اینده نیز ادامه دارد ؟

ایا رشد قیمت آهن در سال اینده نیز ادامه دارد ؟ 610 380 حسنی

بورس آهن چرا ناکارآمد است.

بورس کالا سازو کاری که برای نشان دادن قیمت واقعی نهاده های پر مصرف و مهم ساخته شده بود حالا خود باعث افزایش غیر واقعی قیمتها شده است. در بازار آهن وقتی شمش آهن در بورس عرضه شده و قیمت آن مشخص می شود. فراورده هایی که از شمش آهن ساخته می شود نیز به قیمت مشخصی میرسند. و وقتی بازار با افزایش هفتگی قیمت شمش مواجه میشود. به صورت روانی قیمت تمام فراورده های ناشی از شمش نیز با افزایش بی رویه قیمت مواجه میشوند. و در حالی که در روزهای انتهایی سال هستیم و خرید آهن به شدت کاهش داشته و بازار در حال بستن حسابهای مالی خود برای پایان سال و ایام عید است. به دلیل افزایش بسیار کم قیمت جهانی و به طبع آن جو روانی افزایش قیمت در بورس کالا قیمت آهن و نهاده های ان همچنان رو به افزایش است.

تمام اینها در حالی است که خریداران واقعی و مصرف کنندگان در حال رفتن به تعطیلات عید هستند. و تمام این افزایش قیمتها فقط بر روی کاغذ, و به وسیله واسطه های بزرگ که خریداران اصلی در بورس کالا هستند, انجام میشود. با توجه به نبود نوعی سازوکار برای جلوگیری از به وجود امدن این نوع از جو روانی ها در کشور نمیتوان انتظار آن را داشت. که قیمت ها را در سال اینده نیز به قیمت واقعی خود نزدیک شود. که این موضوع تنها سود برای واسطه ها و افزایش قیمت برای مصرف کنندگان واقعی را رقم خواهد زد .

توقف افزایش قیمت ممکن است ؟

در این هفته های پایانی سال, در حالی بیشتر واسطه ها در حال توقف خرید و فروش خود هستند. اما هنوز خریداران سنتی بازار آهن در حال خرید برای نیاز بعد از ایام عید خود هستند. که این موضوع نیز به نوبه خود باعث ایجاد نگرانی برای خریداران به ویژه خریداران خردی که از سازو کار بازار آهن خبر ندارند, شده و انها را وا میدارد. تا با خرید هیجان زده به این افزایش بی پشتوانه و بی علت آهن نا دانسته کمک کنند. و حتی با پایان خرید فروش در هفته انتهای سال به دلیل نبود هیچ قیمت تعیین کننده. این قیمتهای کاذب در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت.

پس با نبود نهادی که نظارتی درست انجام دهد. قیمت آهن نیز مانند سایر مواد مورد نیاز مردم هر روز با افزایش قیمت کاذب مواجه شده و در انتها به مصرف کنندگان اصلی فشاری روز افزون وارد میکند.