اتصالات استیل ۳۰۴ و ۳۱۶

کارشناس فروش

کارشناس فروش

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۱ و ۲۱۳
شماره موبایل : ۰۹۰۳۹۷۲۲۷۷۷

کارشناس فروش

کارشناس فروش

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۰ و۲۱۲
موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۲۲۶۳

این صفحه در دست ساخت است.

لطفا برای خرید با شماره تلفن های ۴۹۰۱۶-۰۲۱ و ۴۵۱۰۶۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

مهدی پولادی (مدیر فروش)

مهدی-پولادی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۰۶
شماره موبایل : ۰۹۰۳۹۷۲۲۷۷۷

اردشیر فعال (کارشناس فروش)

کارشناس فروش

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۰۷
موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۲۲۶۳

})