اتصالات تبدیل

هادی پولادی (مدیر فروش)

شماره تماس :
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۰۱
شماره موبایل : ۰۹۱۲۹۴۹۸۳۵۷

سحر خسروی (کارشناس فروش)

سحر-خسروی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۱

شیدا اکبریان ( کارشناس فروش)

شیدا-اکبریان

شماره تماس :
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۰۹

فاطمه سلطانی ( کارشناس فروش)

فاطمه-سلطانی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۰

اتصالات تبدیل

شرکت آهن یک دارای انواع سایز اتصالات تبدیل می باشد که به صورت روزانه قیمت ها بروز رسانی می شوند و در اختیار علاقه مندان به این نوع اتصالاتاتصالات تبدیل) قرار داده می شود.این شرکت سعی کرده تا جایی که امکان داره بیشتر قیمت های آهن آلات را در اختیار علاقه مندان به صنعت قرار دهد.در زیر آخرین بروز رسانی قیمت اتصالات تبدیل برای شما علاقه مندان به سایت آهن یک نمایش داده شده.

اتصالات-تبدیل

قیمت اتصالات تبدیل

جدول اتصالات تبدیل ....... تاریخ بروز رسانی 97/4/26
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (اینچ)تبدیل درز دار (ریال)تبدیل مانیسمان (ریال) تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن (ریال)
اتصالات تبدیل1/2*3/4
اتصالات تبدیل1/2*1
اتصالات تبدیل3/4*1
اتصالات تبدیل1/2*11/4
اتصالات تبدیل3/4*11/4
اتصالات تبدیل1*11/4
اتصالات تبدیل1/2*11/2
اتصالات تبدیل3/4*11/2
اتصالات تبدیل1*11/2
اتصالات تبدیل11/4*11/2
اتصالات تبدیل1/2*2
اتصالات تبدیل3/4*2
اتصالات تبدیل1*2
اتصالات تبدیل11/4*2
اتصالات تبدیل11/2*2
اتصالات تبدیل1*21/2
اتصالات تبدیل11/4*21/2
اتصالات تبدیل11/2*21/2
اتصالات تبدیل2*21/2
اتصالات تبدیل1*3
اتصالات تبدیل11/4*3
اتصالات تبدیل11/2*3
اتصالات تبدیل2*3
اتصالات تبدیل21/2*3
اتصالات تبدیل11/4*4
اتصالات تبدیل11/2*4
اتصالات تبدیل2*4
اتصالات تبدیل21/2*4
اتصالات تبدیل3*4
اتصالات تبدیل21/2*5
اتصالات تبدیل3*5
اتصالات تبدیل4*5
اتصالات تبدیل21/2*6
اتصالات تبدیل3*6
اتصالات تبدیل4*6
اتصالات تبدیل5*6
اتصالات تبدیل4*8
اتصالات تبدیل5*8
اتصالات تبدیل6*8
جدول اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن در سایز های خاص ....... تاریخ بروز رسانی 97/4/26
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (اینچ)تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن (ریال)
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 1/2*21/2
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 3/4*21/2
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 1/2*3
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 3/4*3
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 1/2*4
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 3/4*4
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 1*4
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 1*5
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 11/4*5
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 11/2*5
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 2*5
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 11/4*6
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 11/2*6
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 2*6
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 2*8
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 21/2*8
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 3*8
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 2*10
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 21/2*10
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 3*10
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 4*10
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 5*10
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 6*10
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 8*10
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 4*12
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 5*12
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 6*12
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 8*12
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 10*12
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 6*14
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 8*14
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 10*14
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 12*14
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 6*16
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 8*16
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 10*16
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 12*16
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 14*16
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 8*18
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 10*18
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 12*18
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 14*18
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 16*18
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 8*20
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 10*20
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 12*20
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 14*20
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 16*20
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 18*20
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 10*24
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 12*24
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 14*24
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 16*24
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 18*24
اتصالات تبدیل مانیسمان (رده 40) بنکن 20*24
})
شماره تماس
تلگرام