اتصالات گالوانیزه توپی برزیل TUPY

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
زانو8.90011.90018.40025.00035.00083.000120.000130.000210.000350.000460.000
چپقی9.20012.50019.00026.00036.00084.000125.000140.000220.000تماس بگیریدتماس بگیرید
سراه9.40013.00019.50028.00037.00086.000130.000150.000230.000500.000تماس بگیرید
بوشن لبه دار7.8009.80013.00020.00022.00044.00075.00098.000120.000275.000350.000
مغزی8.00010.50014.00022.00023.00055.00080.000105.000130.000300.000380.000
درپوش3.5004.5006.50011.50017.00020.00052.00058.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره گالوانیزه25.00039.00046.00078.00098.000180.000300.000350.000440.000تماس بگیریدتماس بگیرید
مهره ماسوره سیاه22.00035.00042.00072.00090.000160.000285.000320.000400.000تماس بگیریدتماس بگیرید
روپیچ9.80011.50018.50023.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
زانو 45 درجه9.00012.00018.50025.00035.00083.000120.000130.000210.000تماس بگیریدتماس بگیرید
چپقی 45 درجه9.20012.50019.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات سه راهی تبدیلی گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید98/5/23
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
سه راه تبدیلی 3/415.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 122.00022.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/4-132.00032.00032.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-140.00040.00040.00040.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 290.00090.00090.00090.00090.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیرید140.000140.000140.000140.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 3تماس بگیریدتماس بگیرید180.000180.000180.000180.000180.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سه راه تبدیلی 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید250.000250.000250.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
اتصالات تبدیل گالوانیزه توپی برزیل TUPY
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.98/5/23
شرح کالا/سایز(اینچ)1/23/411-1/41-1/222-1/23456
تبدیل 3/46.500تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 111.50011.500تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/4-117.00017.00017.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-118.50018.50018.50018.500تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 225.00025.00025.00025.00025.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 1/2-2تماس بگیریدتماس بگیرید45.00045.00045.00045.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 3تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید70.00070.00070.000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید100.000100.000100000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
تبدیل 5تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید120000تماس بگیریدتماس بگیرید

 

 

})
شماره تماس
تلگرام