اعلام مرکز آمار از تورم معدن , زغال سنگ و استخراج کانه‌های فلزی

تورم استخراج زغال سنگ ,استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن

اعلام مرکز آمار از تورم معدن , زغال سنگ و استخراج کانه‌های فلزی

اعلام مرکز آمار از تورم معدن , زغال سنگ و استخراج کانه‌های فلزی 967 942 حسنی

تورم فصلی استخراج زغال سنگ و استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل تابستان سال جاری افزایش داشته است نرخ تورم فصلی این سه گروه استخراجی به ترتیب ۱۸٫۳ و ۵٫۵ و ۶٫۲ درصد بوده است.

به این ترتیب تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۶.۵ درصد رسید که در مقایسه با فصل تابستان ١٣٩٨ معادل سه واحد درصد افزایش دارد

و همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن در پاییز امسال به ۳۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با تابستان امسال ١٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧ معادل ٣٧.٦ درصد افزایش دارد

تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ١٠٩.١ درصد، استخراج کانه­‌های فلزی ٣٣.٦ درصد و استخراج سایر معادن ٣٥.٤ درصد است. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج کانه­‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

 تورم سالانه

تورم سالانه نسبت به سال گذشته با ۷٫۲ درصد کاهش  به ۵۲ درصد رسید که شاخص خوبی برای تولید کننده بخش معدن محسوب می شود.

در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ٩٠.٣ درصد، استخراج کانه­‌های فلزی ٥٣.٤ درصد و استخراج سایر معادن ٣٦.٤ درصد است.

منبع: ایسنا