انواع ناودانی

ناودانی ایرانی 1398/12/24
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی
تماس حاصل فرمایید...
شرح کالاسایز (میلیمتر)طول شاخه (متر)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه شکفته (تومان)
ناودانی46تماس بگیرید
ناودانی56تماس بگیرید
ناودانی666.420
ناودانی866.420
ناودانی1066.420
ناودانی1266.420
ناودانی1466.420
ناودانی166تماس بگیرید
ناودانی186تماس بگیرید
ناودانی206تماس بگیرید
ناودانی246تماس بگیرید
ناودانی286تماس بگیرید
ناودانی306تماس بگیرید
ناودانی اروپا 1398/12/24
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجوجودی
تماس حاصل فرمایید....
شرح کالاسایز (میلیمتر)طول شاخه (متر)قیمت در هر کیلوگرم (تومان)
ناودانی4612.200
ناودانی5610.000
ناودانی81212.200
ناودانی121212.200
ناودانی141212.200
ناودانی161212.200
ناودانی181212.200
ناودانی201212.200
ناودانی221212.200
ناودانی241212.200
ناودانی261212.200
ناودانی281212.200
ناودانی301212.200

 

})