انواع ناودانی

ناودانی ایرانی
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی
تماس حاصل فرمایید...
.98/06/31
شرح کالاسایز (میلیمتر)طول شاخه (متر)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه شکفته (تومان)
ناودانی46تماس بگیرید
ناودانی56تماس بگیرید
ناودانی664.500
ناودانی864.500
ناودانی1064.500
ناودانی1264.500
ناودانی1464.500
ناودانی1664.500
ناودانی186تماس بگیرید
ناودانی206تماس بگیرید
ناودانی246تماس بگیرید
ناودانی286تماس بگیرید
ناودانی306تماس بگیرید
ناودانی اروپا
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجوجودی
تماس حاصل فرمایید....98/06/31
شرح کالاسایز (میلیمتر)طول شاخه (متر)قیمت در هر کیلوگرم (تومان)
ناودانی412تماس بگیرید
ناودانی568.300
ناودانی6/5610.000
ناودانی8127.500
ناودانی10128.000
ناودانی12127.500
ناودانی14127.500
ناودانی16127.500
ناودانی18127.500
ناودانی20128.000
ناودانی241210.000
ناودانی281210.200
ناودانی301210.200

 

})
شماره تماس
تلگرام