انواع ناودانی

ناودانی ایرانی 1399/04/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی
تماس حاصل فرمایید...
شرح کالاسایز (میلیمتر)طول شاخه (متر)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه شکفته (تومان)
ناودانی369.000
ناودانی469.000
ناودانی569.000
ناودانی669.000
ناودانی869.000
ناودانی1069.000
ناودانی1269.000
ناودانی1469.000
ناودانی1669.000
ناودانی186تماس بگیرید
ناودانی206تماس بگیرید
ناودانی226تماس بگیرید
ناودانی246تماس بگیرید
ناودانی اروپا 1399/04/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجوجودی
تماس حاصل فرمایید....
شرح کالاسایز (میلیمتر)طول شاخه (متر)قیمت در هر کیلوگرم (تومان)
ناودانی46تماس بگیرید
ناودانی56تماس بگیرید
ناودانی812تماس بگیرید
ناودانی1212تماس بگیرید
ناودانی1412تماس بگیرید
ناودانی1612تماس بگیرید
ناودانی1812تماس بگیرید
ناودانی2012تماس بگیرید
ناودانی2212تماس بگیرید
ناودانی2412تماس بگیرید
ناودانی2612تماس بگیرید
ناودانی2812تماس بگیرید
ناودانی3012تماس بگیرید