انواع ناودانی

ناودانی ایرانی
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی
تماس حاصل فرمایید...
98/08/20
شرح کالاسایز (میلیمتر)طول شاخه (متر)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه شکفته (تومان)
ناودانی46تماس بگیرید
ناودانی56تماس بگیرید
ناودانی664540
ناودانی864540
ناودانی1064540
ناودانی1264540
ناودانی1464540
ناودانی166تماس بگیرید
ناودانی186تماس بگیرید
ناودانی206تماس بگیرید
ناودانی246تماس بگیرید
ناودانی286تماس بگیرید
ناودانی306تماس بگیرید
ناودانی اروپا
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجوجودی
تماس حاصل فرمایید....98/08/20
شرح کالاسایز (میلیمتر)طول شاخه (متر)قیمت در هر کیلوگرم (تومان)
ناودانی46012.790
ناودانی567.950
ناودانی8128.495
ناودانی12128.495
ناودانی14127.295
ناودانی16127.295
ناودانی18127.295
ناودانی20127.295
ناودانی22128.795
ناودانی24128.795
ناودانی26129.495
ناودانی28129.495
ناودانی30129.495

 

})
شماره تماس
تلگرام