انواع نبشی و ناودانی استنلس استیل (۳۰۴ و ۳۱۶)

ناودانی استنلس استیل
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح محصولسایز(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم(تومان)
ناودانی استنلس استیل404تماس بگیرید
ناودانی استنلس استیل505تماس بگیرید
ناودانی استنلس استیل605تماس بگیرید
ناودانی استنلس استیل805تماس بگیرید
ناودانی استنلس استیل1006تماس بگیرید
ناودانی استنلس استیل1206تماس بگیرید
نبشی استنلس استیل
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح محصولسایز(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم(تومان)
نبشی استنلس استیل20*203تماس بگیرید
نبشی استنلس استیل30*303تماس بگیرید
نبشی استنلس استیل40*404تماس بگیرید
نبشی استنلس استیل50*505تماس بگیرید
نبشی استنلس استیل60*606تماس بگیرید
نبشی استنلس استیل80*808تماس بگیرید

 

 

})
شماره تماس
تلگرام