تبدیل درزدار

تبدیل درزدار
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
تبدیل درزدار1/2*3/41.190
تبدیل درزدار1/2*11.550
تبدیل درزدار3/4*11.550
تبدیل درزدار1*1-1/41.880
تبدیل درزدار1/2*1-1/42.000
تبدیل درزدار3/4*1-1/42.000
تبدیل درزدار1*1-1/22.600
تبدیل درزدار1-1/4*1-1/22.600
تبدیل درزدار1/2*1-1/22.850
تبدیل درزدار3/4*1-1/22.850
تبدیل درزدار1-1/4*24.500
تبدیل درزدار1-1/2*24.500
تبدیل درزدار1*24.800
تبدیل درزدار1/2*25.800
تبدیل درزدار3/4*25.800
تبدیل درزدار1-1/2*2-1/26.900
تبدیل درزدار2*2-1/26.900
تبدیل درزدار1*2-1/27.700
تبدیل درزدار1-1/4*2-1/27.700
تبدیل درزدار1-1/2*38.300
تبدیل درزدار2*38.300
تبدیل درزدار2-1/2*38.300
تبدیل درزدار1*39.900
تبدیل درزدار1-1/4*39.900
تبدیل درزدار3*411.500
تبدیل درزدار2-1/2*411.500
تبدیل درزدار2*413.500
تبدیل درزدار1-1/4*417.000
تبدیل درزدار1-1/2*417.000
تبدیل درزدار3*522.000
تبدیل درزدار4*522.000
تبدیل درزدار2-1/2*529.500
تبدیل درزدار4*630.800
تبدیل درزدار5*630.800
تبدیل درزدار3*635.700
تبدیل درزدار2-1/2*635.700

 

})
شماره تماس
تلگرام