خط لوله ۳۲ کیلومتری ایران عراق

خط-لوله

خط لوله ۳۲ کیلومتری ایران عراق

خط لوله ۳۲ کیلومتری ایران عراق 600 400 مدیرسایت آهن یک

باتوجه به گزارشات ارئه شده خبرنگار شرکت آهن یک در رابطه با خط لوله ۳۲ کیلومتری ایران عراق

خط لوله ۳۲ کیلومتری ایران عراق

خط-لوله

 

اتصال مرز شلمچه به عراق برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

دارای اهمیت است و تلاش می‌کنیم تا اتصال ریلی میان ایران و عراق هرچه سریع‌تر برقرار شود.

به گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، سعید رسولی اظهار کرد: برای اتصال ریلی مرز شلمچه به بصره، نیاز است تا یک پل و یک قطعه ریلی حدود ۳۲ کیلومتری ساخته شود که مقدمات عقد قرارداد آن در دست اقدام است.وی افزود: برای عقد قرارداد به منظور ساخت این پل و خط آهن ۳۲ کیلومتری، مذاکراتی با بنیاد مستضعفان صورت گرفته و این نهاد، پیشنهادی برای انجام آن ارائه کرده است. عضو هیات‌مدیره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در این زمینه بخش‌های دیگر نیز پیشنهادهایی برای ساخت خط آهن و پل در این مسیر ارائه کرده‌اند و با حوزه سرمایه‌گذاری راه‌آهن درحال مذاکره هستند و امیدواریم به‌زودی شاهد عقد قرارداد ساخت این راه‌آهن و اتصال مرز شلمچه به بصره باشیم. رسولی عنوان کرد: اتصال مرز شلمچه به عراق برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است و تلاش می‌کنیم تا اتصال ریلی میان ایران و عراقهرچه سریع‌تر برقرار شود.

وی با بیان اینکه با طرف عراقی مذاکراتی انجام گرفته است، گفت:

وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایراناهتمام ویژه نسبت به اجرای این پروژه دارند

و امیدواریم تا این پروژه هرچه سریع‌تر اجرایی شود. عضو هیات‌مدیره راه‌آهن جمهوریاسلامی ایران افزود: مسیر شلمچه تا بصره قطعه کوتاهی است که ان‌شاء الله امیدواریم به زودی شاهد آغاز عملیات ساخت آن باشیم تا کریدور اتصال خوزستان به عراق تکمیل شود. رسولی بیان کرد: براساس توافقی که در گذشته میان طرف ایرانی و عراق شکل گرفته بود، قرار بود تا ایران پل مورد نیاز طرح را بسازد و طرف عراقی نیز قطعه ۳۲ کیلومتری طرح را انجام دهد، اما با توجه به اینکه طرف عراقی اعلام کرده که امکان انجام آن را ندارد، قرار است این مسیر را ایران اجرا کند و طرف عراقی هزینه‌های آن را بپردازد.