داستان فولاد چین ( قسمت اول )

فولاد چین

داستان فولاد چین ( قسمت اول )

داستان فولاد چین ( قسمت اول ) 600 400 حسنی

فولاد سوسیالیست

داستان فولاد در چین از همه جهات داستان جمهوری خلق چین است. وقتی حذب کمونیست کنترل سرزمین اصلی چین را در سال ۱۹۴۹ در اختیار گرفت. استیل را به عنوان اصلی ترین کالای استراتژیک برای سرمایه گذاری سنگین انتخاب کردند. در آرزوی صنعتی شدن در یک نسل مانند جماهیر شوروی.

اما رهبر چین مائو زدونگ از اینکه تجمیع صنایع باعث آسیب پذیری آنها در مقابل حمله از طرف آمریکا و شوروی بشود می ترسید. مائو برای مقاوم سازی صنایع از این آسیب شروع به تشویق ” اقصاد سلولی ” کرد. یعنی صنایع توضیع شده در سراسر خاک کشور. بیشتر کارخانه های صنعتی ساخته شده کوچک بوده و در مالکیت حکومت های محلی بودند. توسعه ایده صنایع ” خط مقدم سوم ” در مناطق دور افتاده چین نمونه اقتصاد سلولی چین بود. در سال ۱۹۶۶ مائو اصرار به این داشت که هر استان باید چندین کارخانه کوچک تولید آهن و فولاد داشته باشد. برنامه حذب عملی شد و چین صنایع عظیم با قدرت تولید بالایی را در یک محدوده جغرافیایی بزرگ توسعه داد.

مرگ اقتصاد مائویی

با دور شدن چین از سیستم سوسیالیستی بعد از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ ساختار اقتصاد ایالتی کم کم با فشار بازار همراه شد. دولت بعضی از تولید کنندگان فولاد محلی را برای رشد وگسترش انتخاب کرد. بائو استیل حالا پنجمین تولید کننده فولاد در جهان در سال ۱۹۷۷ به عنوان بائوشان کار خود را به صورت تولید کننده محلی و کوچکی آغاز کرد. در سال ۱۹۹۰ بیجینگ برنامه ای برای شرکتی شدن و دور شدن از دفاتر کوچک و غیر کارآمد را دنبال می کرد. و به دنبال ایجاد شرکتهای  کارآمد و مبتنی بر بازار بود. تمام اینها در حالی بود که سهام کنترل کننده در این شرکت های کوچک داشت.

بائو استیل تبدیل هودینگ شده و تعدادی فولادسازی کوچک و محلی را خریداری کرد. امروز شش تولید کننده بزرگ فولاد را در اختیار دارد. دیگر غول های دولتی مانند آناستیل و ووهان استیل و هبی ایرون اند استیل که در مالکیت دولت محلی است و بزرگترین تولید کننده فولاد در چین و دومین تولید کننده در دنیا از این مسیر برای توسعه استفاده کردند.

ادامه دارد.