درجه بندی فولاد و محصولات فولادی زد زنگ

فولاد

درجه بندی فولاد و محصولات فولادی زد زنگ

درجه بندی فولاد و محصولات فولادی زد زنگ 500 328 حسنی

در سرتاسر جهان سازمان های گوناگون برای درجه بندی فولاد استانداردهایی ارائه کرده اند، که شامل استانداردهای بریتانیا، استانداردهای صنعتی ژاپن، استانداردهای ج ب (GB) آلمان می شود. گرچه، سی آ یی (SAE) سیستم درجه بندی بین المللی فولادی رایج ترین این نوع استانداردهاست. سی آ یی و موسسه­ ی فولاد و آهن آمریکا به عنوان تلاش مشترک در سال ۱۳۳۰ شروع بکار کردند، این دو مجموعه تعدادی سیستم طراحی کردند که امروزه هنوز استفاده می گردد. در اینجا درجه بندی های ابتدایی سی آ یی برای نوع آلیاژ و کربن آورده ایم.

فولاد های

۱xxx: کربن

۲xxx: نیکل

۳xxx: کرومیوم-نیکل

۴xxx: مولیبدن

۵xxx: کرومیوم

۶xxx: ونادیوم-کرومیوم

۷xxx:   تنگستن

۸xxx: مولیبدن-کرومیوم-نیکل

 ۹xxx: منگنز-سیلیکن

این درجه بندی ها چگونه عمل می کنند؟

این آلیاژهای فولادی با چهار عدد مشخص می گردد. همانطور که در فهرست بالا دیده شد، اولین عدد عنصر اولیه­ ی آلیاژ را نشان می دهد. در برخی موارد، چند عنصر وجود دارد، مثل (۸xxx) فولاد مولیبدن-کرومیوم-نیکل. اگر عنصر دومی وجود داشته باشد  با عدد دومی در ترتیب نشان داده می شود. در اینجا تعدادی مثال آورده شده است:

۱۰xx: کربن معمولی (غیر آلیاژی)

۱۱xx: منگنز  (Mn 1.75%)

۳۲xx: کرومیوم-نیکل (Ni 1.25%, Cr 1.07%)

۳۴xx: کرومیوم- نیکل (Ni 3%, Cr 0.77%)

۷۲xx: کربن-تنگستن(W 1.75%, Cr 0.75%)  

در نهایت، دو عدد آخر در سیستم درجه بندی  به درصد آلیاژ کربن اختصاص دارد (در صدها همراه با وزن)، اگر دو عدد آخر ۴۵ است به این معناست که محتوای کربن  0.45 wt%.می باشد.

چگونه ضد زنگ بودن فولاد درجه بندی می شود؟

برخلاف فولادهای آلیاژی و کربن، ضد زنگ سیستم استاندارد فولاد مخصوص به خودش را دارد. به جای چهار رقم، سه رقم دارد، آلیاژهای فولادی ضدزنگ کمی وجود دارد تا طبقه بندی شود. مثل شیوه­ ی درجه بندی قبلی، رقم اول ترکیب اولیه­ ی آلیاژ را نشان می دهد. در اینجا اصلی ترین طبقه بندی ها آورده شده است:

۱xx: آلیاژهای معمولی آستینیتی 

۲xx: آلیاژهای منگنز-نیکل-کرومیوم-آستینیتی

۳xx: آلیاژهای نیکل، کرومیوم-آستینیتی

۴xx: آلیاژهای کرومیوم مارتنسیت و آهن دار

۵xx: آلیاژهای کرومیوم مقاوم در مقابل گرما