نمایش 1–12 از 20 نتیجه

تست ورق گالوانیزه

برای قیمت تماس بگیرید

زانو ۳۰۴ ۹۰درجه ۱۱/۴اینچ رده ۸۰

برای قیمت تماس بگیرید

زانو ۳۰۴ ۹۰درجه سایز ۱۱/۲اینچ رده ۸۰

برای قیمت تماس بگیرید

زانو ۳۰۴ ۹۰درجه سایز ۱اینچ رده ۸۰

برای قیمت تماس بگیرید

زانو ۳۰۴ ۹۰درجه سایز ۲اینچ رده ۸۰

برای قیمت تماس بگیرید

زانو ۳۰۴ ۹۰درجه سایز ۳/۴اینچ رده ۸۰

برای قیمت تماس بگیرید

لوله مانیسمان سایز ۱ اینچ رده ۸۰

7,210,000 ریال

لوله مانیسمان سایز ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰

12,050,000 ریال

لوله مانیسمان سایز ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰

23,100,000 ریال

لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ رده ۸۰

4,520,000 ریال

لوله مانیسمان سایز ۱/۴ ۱ اینچ رده ۸۰

11,100,000 ریال

لوله مانیسمان سایز ۱۰ اینچ رده ۸۰

449,000 ریال