رشد نرخ فولاد و لوله

رشد-نرخ-فولاد-و-لوله

رشد نرخ فولاد و لوله

رشد نرخ فولاد و لوله 301 298 مدیرسایت آهن یک

رشد نرخ فولاد و لوله : کارشناسان گروه آهن یک با توجه به اخبار موجود در سال ۲۰۱۷

همچنین نوسانات بازار فولاد بلاخص لوله و میلگرد و افزایش قیمت قدرت های فولادی

همانند چین , همچنین نوسانات قیمت ذغال سنگ پایه در هند و استرالیا کلیه این بررسی ها و

جمع بندی اخبار جهانی حاکی از آن است که قیمت فولاد خام در جهان ۳ الی ۴ درصد رشد

غیر منطقی داشته باشد همچنین این رشد با تورم جهانی و همچنین ظرفیت و پتانسیل در خواستی بازار همخوانی نداشته است . میزان تولید فولاد خام در کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، برزیل، ایالات متحده و ترکیه در نوامبر سال جاری نشان می دهد که تولید فولاد خام در کشور چین به عنوان بزرگترین فولادساز بزرگ جهان و در مدت زمان یاد شده سال ۲۰۱۷، بیش از ۶۶ میلیون تن گزارش شده است. این میزان تولید لوله و میلگرد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۶، افزایش ۲.۲ درصدی را نشان می دهد. ژاپن نیز در مقاوم دومین تولیدکننده بزرگ فولاد خام دنیا، در نوامبر ۲۰۱۷، معادل ۸.۷ میلیون تن فولاد تولید کرد که این حجم از تولید نسبت به نوامبر سال ۲۰۱۶، افزایش یک درصدی داشته است.

تولید لوله و میلگرد و فولاد خام

گفتنی است که با توجه به آمار ارائه شده از سوی این سازمان، تولید لوله و میلگرد و فولاد خام

در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در مسیر افزایش قرار گرفته است به طوری که ایتالیا در ماه نوامبر ۲۰۱۷، حدود ۲.۲ میلیون تن فولاد و لوله و میلگرد تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶، افزایش ۳.۳ درصدی داشته است. همچنین اسپانیا نیز تولید ۱.۳ میلیون تن فولاد در نوامبر ۲۰۱۷ را برای خود ثبت کرد و درنتیجه آن رشد ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن، به خود اختصاص داد. البته باید خاطرنشان ساخت که آمار تولید در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افزایشی نبود. برای نمونه فرانسه در رده کشورهایی قرار گرفت که میزان تولید لوله و میلگرد و فولاد خام آن در مدت زمان مورد بحث کاهشی بود. این کشور در مجموع ۱.۲ میلیون تن فولاد خام در نوامبر ۲۰۱۷ تولید کرد که ۸.۷ درصد نسبت به نوامبر ۲۰۱۷ کاهش نشان می دهد.

در این گزارش، تولید فولاد خام ترکیه در نوامبر ۲۰۱۷، حدود ۳.۱ میلیون تن گزارش شده است

که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶، رشد ۷ درصدی داشته است. ایالات متحده نیز در نوامبر ۲۰۱۷، معادل ۶.۷ میلیون تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با ماه نوامبر ۲۰۱۶، رشد ۸.۵ درصد را به خود اختصاص داده است. تولید فولاد خام برزیل برای نوامبر ۲۰۱۷ نیز ۳ میلیون گزارش شد که نسبت به نوامبر ۲۰۱۶ به میزان ۱۵.۳ درصد افزایش یافت.

ظرفیت تولید فولاد خام در ۶۶ کشور

توجه به این نکته جالب است که در این گزارش، نسبت استفاده از ظرفیت تولید فولاد خام

در ۶۶ کشور طی نوامبر سال ۲۰۱۷، حدود ۷۰.۷ درصد گزارش شده است. این آمار تولید

نسبت به نوامبر سال ۲۰۱۶، رشد ۱.۵ درصدی را به خود اختصاص داده است. همچنین باید افزود که این رشد در قیاس با اکتبر ۲۰۱۷ نیز حدود ۲.۲ درصد گزارش شده است.

با تشکر از همراهی شما با وبلاگ گروه آهن یک

})