زانو درزدار (سبک و سنگین)

زانو درزدار (سبک و سنگین)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/14
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد زانو درزدار سنگین تست گاز(ایران اتصال) (تومان)قیمت هر عدد زانو درزدار سبک (تست آب) (تومان)
زانو درزدار1/21.2501.150
زانو درزدار3/41.8501.700
زانو درزدار12.3002.100
زانو درزدار1-1/44.2003.400
زانو درزدار1-1/25.4004.350
زانو درزدار28.3006.800
زانو درزدار2-1/213.40011.000
زانو درزدار318.20014.500
زانو درزدار429.20026.500
زانو درزدار562.70045.100
زانو درزدار682.50066.000
زانو درزدار8193.000143.000
زانو درزدار10333.000تماس بگیرید
زانو درزدار12783.000تماس بگیرید
زانو درزدار141.485.000تماس بگیرید
زانو درزدار162.060.000تماس بگیرید