زانو درزدار (سبک و سنگین)

زانو درزدار (سبک و سنگین)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/5/22
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد زانو درزدار سنگین تست گاز(ایران اتصال) (تومان)قیمت هر عدد زانو درزدار سبک (تست آب) (تومان)
زانو درزدار1/21.220990
زانو درزدار3/41.7501.380
زانو درزدار12.2502.100
زانو درزدار1-1/43.9503.400
زانو درزدار1-1/24.9004.200
زانو درزدار27.9006.400
زانو درزدار2-1/212.25010.500
زانو درزدار316.80014.000
زانو درزدار427.00025.000
زانو درزدار558.00044.000
زانو درزدار683.00065.000
زانو درزدار8185.000138.000
زانو درزدار10320.000تماس بگیرید
زانو درزدار12640.000تماس بگیرید
زانو درزدار141.230.000تماس بگیرید
زانو درزدار161.700.000تماس بگیرید

 

})
شماره تماس
تلگرام