زانو درزدار (سبک و سنگین)

زانو درزدار (سبک و سنگین)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/8/11
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد زانو درزدار سنگین تست گاز(ایران اتصال) (تومان)قیمت هر عدد زانو درزدار سبک (تست آب) (تومان)
زانو درزدار1/21.3009.700
زانو درزدار3/41.6201.450
زانو درزدار11.9201.840
زانو درزدار1-1/43.5003.050
زانو درزدار1-1/24.4004.000
زانو درزدار26.9006.150
زانو درزدار2-1/210.8009.700
زانو درزدار313.60012.500
زانو درزدار424.70021.000
زانو درزدار552.00038.000
زانو درزدار670.00055.000
زانو درزدار8165.000122.000
زانو درزدار10290.000تماس بگیرید
زانو درزدار12630.000تماس بگیرید
زانو درزدار141.230.000تماس بگیرید
زانو درزدار161.700.00تماس بگیرید

 

})
شماره تماس
تلگرام