سردنده

اتصالات سردنده
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/14
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد سردنده درزدار (تومان)قیمت هر عدد سردنده مانیسمان(تومان)
اتصالات سردنده1/21.2602.900
اتصالات سردنده3/41.5303.570
اتصالات سردنده12.1003.950
اتصالات سردنده1-1/43.0006.600
اتصالات سردنده1-1/23.6507.650
اتصالات سردنده25.1009.660
اتصالات سردنده2-1/28.20015.700
اتصالات سردنده310.80021.000
اتصالات سردنده415.80039.400