سنگ آهن ایران در جبران کمبود صادرات جهان می تواند کمک کننده باشد

صادرات سنگ آهن ایران

سنگ آهن ایران در جبران کمبود صادرات جهان می تواند کمک کننده باشد

سنگ آهن ایران در جبران کمبود صادرات جهان می تواند کمک کننده باشد 900 500 حسنی

صادرات سنگ آهن استرالیا در حال بازگشت به زمان قبل از طوفان ماه گذشته است. اما این افزایش صادرات به حدی نبود که کمبود معدن ویل برزیل را جبران کند. برگشت صادرات استرالیا در ماه آوریل نشان میدهد که اثرات طوفان در حال از بین رفتن است. و صادرات در حال بازگشت به حجم قبل است و اگر شرکت های بزرگ بتوانند تولید خود را افزایش دهند می توانند مقداری از کمبود بازار را بر طرف کنند. سوال بزرگتر برزیل است. معادن ویل با ۲۰ درصد کاهش از سال ۲۰۱۸ انتظار صادرات ۷۵ میلیون تن را دارد و با علم به اینکه قدرت بیشتری در صادرات از استرالیا و همچنین سومین صادر کننده دنیا یعنی افریقای جنوبی وجود ندارد. پس تامین این کمبود به عهده سنگ آهن ایران و هند و موجودی بنادر چین واگذار خواهد شد.

مقدار کمبود سنگ آهن چقدر است.

صادرات استرالیا در ماه آوریل بر اساس داده های مسیریابی کشتی ها و اطلاعات بنادر در حدود ۶۹٫۱ میلیون تن بوده است.

این حجم در زمان رسیدن طوفان ورونیکا به استرالیا و بسته شدن بنادر و توقف کار معادن در ماه مارس ۵۷٫۵ میلیون تن بوده است که با افزایش بیش از ۲۰ درصد مواجه بوده ایم.

برزیل نیز بعد از فاجعه سد در معدن برومادینو که باعث کشته و ناپدید شدن ۳۰۰ نفر شد با کاهشی شدید از ۳۰٫۱ میلیون تن در ماه ژانویه به ۲۴٫۹ میلیون تن در ماه فوریه رسید.

که در مجموع این دو بزرگترین صادر کننده سنگ آهن در دنیا در چهار ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۵٫۷ میلیون تن از قدرت صادرات خود را از دست دادند.

مقدار کل صادرات سنگ آهن ایران ۹٫۳ میلیون تن است.

اما نزول صادرات برزیل به همینجا ختم نشد و در ماه مارس حجم صادرات این مجموعه معادن به ۲۳٫۵ میلیون تن رسید و دوباره در ماه آوریل با ۲۰ درصد سقوط به ۱۸٫۷ میلیون تن رسید که کمترین حد از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا به حال است.

که در مجموع کل صادرات برزیل از ۱۱۱٫۹ میلیون تن در چهار ماهه اول سال ۲۰۱۸ به ۹۷٫۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ رسید.

در استرالیا نیز در همین مدت مشابه صادرات از ۲۸۰ میلیون تن به ۲۵۹ میلیون تن رسید.

با این وجود باقی ماندن قیمت سنگ آهن در این حد تا زمان بازگشت صادرات به حالت اول همچنان ادامه خواهد داشت.

اما هنوز سوالاتی در مورد مقدار تقاضا در بازار وجود دارد به ویژه در چین که دو سوم سنگ آهن حمل شده از دریای دنیا را می خرد. و نیاز نیمی از فولاد جهان را تامین می کند. ولی شاخص مقدار تولید در برابر مقدار مصرف با کاهش چهار دهم درصدی مواجه شده است. با اینکه این شاخص هنوز مثبت است اما اعتمادی به اینکه رشد اقتصادی چین به راهکارهای ارائه شده به وسیله بیجینگ واکنش نشان داده است. ایجاد نمی کند. همچنین قدرت صادرات سنگ آهن ایران و هند محدود بوده جواب گوی تامین تمام نیاز بازار نیست.

هنوز ممکن است رشد اقتصادی چین افزایش پیدا کند ولی ممکن است مقدار تقاضای فولاد بیش از حد خوشبینانه بوده باشد و در ماه های آینده مقدار تقاضای سنگ آهن کاهش پیدا کند.