فاجعه معدن ویل وتاثیر آن روی قیمت آهن

حادثه معدن ویل در برزیل

فاجعه معدن ویل وتاثیر آن روی قیمت آهن

فاجعه معدن ویل وتاثیر آن روی قیمت آهن 968 605 حسنی

فاجعه معدن ویل در برزیل

در حال حاضر تاثیرات فاجعه معدن ویل در برزیل کاملا مشخص نیست. اما پیشبینی ها از کاهش ۷۰ میلیون تنی صادرات برزیل از ۴۰۰ میلیون تن سالانه خبر میدهد. این کاهش ۲۰ درصدی مطمئنا در قیمت آهن در بازار جهانی حس خواهد شد. اما حالا چین نیز با کاهش تولید خود به دلیل قانون آسمان آبی به این تنش در بازار جهانی کمک خواهد کرد. اما خوشبختانه به دلیل وجود مقداری عرضه اضافه که در بازار جهانی وجود داشت. نایابی شدیدی در بازار مشاهده نخواهد شد.

چشم انداز قیمت آهن در سال جدید

قیمت آهن چین که بعد از شک اولیه به ۹۵ دلار رسیده بود. حالا نرخ حدود ۹۰ دلار خود را حفظ کرده است. بر طبق پیش بینی کمپانی NMDC که بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در هند با تولید ۳۰ میلیون تن سنگ آهن در سال است. این قیمت برای حدود یک ماه آینده باقی خواهد ماند. و حداقل قیمتی که پیش بینی می شود. بیشتر از ۸۵ دلار خواهد بود. زیرا بر اساس اخبار جدیدی که از برزیل میرسد. تولید سنگ آهن برزیل ۷۰ میلیون تن کاهش خواهد داشت. که ۳۵ میلیون تن بیش از پیش بینی های پیشین است.

فرصت های پیش رو

در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا میتوانند. از این اتفاق استفاده کنند. به گفته مدیر مالی کمپانی NMDC به دلیل اینکه هند در موقعیت خاص هم تولید کننده بزرگ سنگ اهن هم تولید کننده بزرگ آهن بودن است. و دولت هند با ایجاد تعرفه صادراتی ۳۰ درصد برای سنگ آهن سعی در اجبار تولید کنندگان سنگ آهن به فروش آن به تولید کنندگان آهن داخلی است. از این افزایش قیمت سود آنچنانی نخواهد کرد.

ولی کشورهای دیگری هستند. که از موقعیت پیش آمده می توانند. به خوبی استفاده کنند. مانند استرالیا با صادرات سالانه ۸۰۰ میلیون تن سنگ آهن در حالی که توانایی تولید این مقدار آهن را ندارد. در طرف دیگر چین با تولید ۹۰۰ میلیون تن آهن توانایی تولید این مقدار سنگ آهن را ندارد. و ژاپن با تولید ۱۰۰ میلیون تن آهن هیچ سنگ آهنی ندارد.

حالا قیمت سنگ آهن کمپانی NMDC بعد از سقوط برای سه ماه متوالی قبل از حادثه معدن ویل حالا در حال افزایش است. اما به دلیل فروش ۹۰ درصدی به کمپانی های داخلی هند و کمپانی های هندی کمترین سود را از این افزایش قیمت خواهند برد.