فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰

فلنج اسلیپون کلاس 150
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/5/24
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج اسلیپون کلاس 1501/218.000
فلنج اسلیپون کلاس 1503/422.000
فلنج اسلیپون کلاس 150126.000
فلنج اسلیپون کلاس 1501-1/428.000
فلنج اسلیپون کلاس 1501-1/233.500
فلنج اسلیپون کلاس 150236.500
فلنج اسلیپون کلاس 1502-1/244.500
فلنج اسلیپون کلاس 150353.500
فلنج اسلیپون کلاس 150483.000
فلنج اسلیپون کلاس 1505111.000
فلنج اسلیپون کلاس 1506124.500
فلنج اسلیپون کلاس 1508181.000
فلنج اسلیپون کلاس 15010تماس بگیرید
فلنج اسلیپون کلاس 15012تماس بگیرید
فلنج اسلیپون کلاس 15014تماس بگیرید
فلنج اسلیپون کلاس 15016تماس بگیرید

 

})