فلنج اسلیپون Pn16

فلنج اسلیپون Pn16(مشهد)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/2/29
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج اسلیپون Pn161/2تماس بگیرید
فلنج اسلیپون Pn163/4تماس بگیرید
فلنج اسلیپون Pn16133000
فلنج اسلیپون Pn161-1/437500
فلنج اسلیپون Pn161-1/240500
فلنج اسلیپون Pn16250000
فلنج اسلیپون Pn162-1/260000
فلنج اسلیپون Pn16374200
فلنج اسلیپون Pn16487900
فلنج اسلیپون Pn165115000
فلنج اسلیپون Pn166131100
فلنج اسلیپون Pn168190200
فلنج اسلیپون Pn1610260000
فلنج اسلیپون Pn1612383600
فلنج اسلیپون Pn1614تماس بگیرید
فلنج اسلیپون Pn1616تماس بگیرید