فلنج اسلیپون Pn16

فلنج اسلیپون Pn16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/5/24
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج اسلیپون Pn161/221000
فلنج اسلیپون Pn163/423000
فلنج اسلیپون Pn16127000
فلنج اسلیپون Pn161-1/430000
فلنج اسلیپون Pn161-1/232500
فلنج اسلیپون Pn16238000
فلنج اسلیپون Pn162-1/249000
فلنج اسلیپون Pn16352500
فلنج اسلیپون Pn16461000
فلنج اسلیپون Pn16566000
فلنج اسلیپون Pn166102000
فلنج اسلیپون Pn168تماس بگیرید
فلنج اسلیپون Pn1610تماس بگیرید
فلنج اسلیپون Pn1612تماس بگیرید
فلنج اسلیپون Pn1614تماس بگیرید
فلنج اسلیپون Pn1616تماس بگیرید

 

})