فلنج تخت (۱۲ میل)

فلنج تخت (12 میل)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج تخت (12 میل)1/2تماس بگیرید
فلنج تخت (12 میل)3/4تماس بگیرید
فلنج تخت (12 میل)1تماس بگیرید
فلنج تخت (12 میل)1-1/4تماس بگیرید
فلنج تخت (12 میل)1-1/2تماس بگیرید
فلنج تخت (12 میل)214500
فلنج تخت (12 میل)2-1/219500
فلنج تخت (12 میل)324500
فلنج تخت (12 میل)429500
فلنج تخت (12 میل)542000
فلنج تخت (12 میل)653500
فلنج تخت (12 میل)874000

 

})