فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه

فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/07
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1/213,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه3/415,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه121,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1-1/428,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1-1/230,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه238,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه2-1/248,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه353,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه465,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه575,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه698,000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه8تماس بگیرید

 

})