فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه

فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1/214500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه3/416500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه119000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1-1/421500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1-1/225500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه232000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه2-1/236000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه341000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه449500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه570000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه675000
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه8تماس بگیرید

 

})
شماره تماس
تلگرام