• به دلیل اختلال مخابراتی در خط 02149016 لطفا با شماره های 02146017702 و 02146017891 و 02146017884 تماس حاصل فرمایید

فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه

فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/25
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1/213,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه3/415,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه121,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1-1/428,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه1-1/230,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه238,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه2-1/248,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه353,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه465,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه575,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه698,500
فلنج دنده ای Pn16 گالوانیزه8تماس بگیرید