فلنج کور (۱۵ میل) Pn16

فلنج کور (15 میل) Pn16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج کور (15 میل) Pn161/2تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn163/4تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn161تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn161-1/4تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn161-1/2تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn162تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn162-1/2تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn163تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn164تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn165تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn166تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn168تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn1610تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn1612تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn1614تماس بگیرید
فلنج کور (15 میل) Pn1616تماس بگیرید

 

})