فلنج کور (۸ میل)

فلنج کور (8 میل)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج کور (8 میل)1/2تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)3/4تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)1تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)1-1/4تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)1-1/2تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)2تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)2-1/2تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)3تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)4تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)5تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)6تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)8تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)10تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)12تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)14تماس بگیرید
فلنج کور (8 میل)16تماس بگیرید

 

})