فلنج گلودار کلاس ۱۵۰ استاندارد

فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد1/221000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد3/422500
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد128000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد1-1/432000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد1-1/234000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد242000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد2-1/262000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد371500
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد499500
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد5133000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد6170000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد8275000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد10555000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد12815000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد141170000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد161580000

 

})