• به دلیل اختلال مخابراتی در خط 02149016 لطفا با شماره های 02146017702 و 02146017891 و 02146017884 تماس حاصل فرمایید

فلنج گلودار کلاس ۱۵۰ استاندارد

فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد (مشهد)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/3/18
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد3/4تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد1تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد1-1/4تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد1-1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد253000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد2-1/284900
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد3100000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد4136000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد5183000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد6230000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد8370000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد10688000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد12963000
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد14تماس بگیرید
فلنج گلودار کلاس 150 استاندارد16تماس بگیرید