• به دلیل اختلال مخابراتی در خط 02149016 لطفا با شماره های 02146017702 و 02146017891 و 02146017884 تماس حاصل فرمایید

فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (۸ میل)

فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)3/4تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)110500
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)1-1/412500
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)1-1/213000
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)213500
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)2-1/214000
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)318000
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)419000
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)523500
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)635000
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)839500
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)1089000
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)12115000
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)14تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn10 یک رو تراش (8 میل)16تماس بگیرید