فلنج گلودار Pn16 استاندارد

فلنج گلودار Pn16 مشهد ( دو رو تراش)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/3/8
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار Pn16 استاندارد1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16 استاندارد3/4تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16 استاندارد1تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16 استاندارد1-1/4تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16 استاندارد1-1/2تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16 استاندارد253200
فلنج گلودار Pn16 استاندارد2-1/263000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد382000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد488900
فلنج گلودار Pn16 استاندارد5126000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد6160000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد8247200
فلنج گلودار Pn16 استاندارد10453000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد12621000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد14تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16 استاندارد16تماس بگیرید