فلنج گلودار Pn16 استاندارد

فلنج گلودار Pn16 استاندارد
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار Pn16 استاندارد1/218500
فلنج گلودار Pn16 استاندارد3/421000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد126000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد1-1/430000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد1-1/232000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد238000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد2-1/247000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد357000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد469000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد595000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد6115000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد8168000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد10310000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد12495000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد14780000
فلنج گلودار Pn16 استاندارد161050000

 

})