فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش

فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش1/211800
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش3/413500
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش115500
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش1-1/417500
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش1-1/218500
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش221000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش2-1/226000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش329000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش434000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش547500
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش649500
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش887000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش101500000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش122200000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش14تماس بگیرید
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش16تماس بگیرید

 

})