• به دلیل اختلال مخابراتی در خط 02149016 لطفا با شماره های 02146017702 و 02146017891 و 02146017884 تماس حاصل فرمایید

فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش

فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش(مشهد)
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
99/2/29
شرح کالاسایز(اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش1/213500
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش3/414600
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش119750
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش1-1/424820
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش1-1/225950
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش229300
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش2-1/235500
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش341100
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش447900
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش563700
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش678000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش8118000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش10253200
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش12329000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش14439000
فلنج گلودار Pn16 یک رو تراش16521800