لوله درز مستقیم تست آب

لوله درزمستقیم تست آب
1399/04/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.

شرح کالاقطر (اینچ)ضخامت (میلی متر)قیمت هر کیلوگرم (تومان)
لوله درزمستقیم تست آب1/22/2تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب3/42/2تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب12/2تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب1-1/42/2تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب1-1/22/2تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب22/2تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب2-1/22/5تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب32/5تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب42/5تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب53تماس بگیرید
لوله درزمستقیم تست آب63تماس بگیرید