لوله درز مستقیم گاز خانگی

لوله گازی روکار (مصرف خانگی و تجاری) استاندارد (ISIRI 3360)
1398/12/25
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز(اینچ)ضخامت(میلی متر)قیمت هر کیلو (تومان)
لوله گازی روکار1/22.6510.376
لوله گازی روکار3/42.6510.376
لوله گازی روکار13.2510.323
لوله گازی روکار1-1/43.2510.323
لوله گازی روکار1-1/23.2510.323
لوله گازی روکار23.6510.323
لوله گازی روکار2-1/23.65تماس بگیرید
لوله گازی روکار34.05تماس بگیرید
لوله گازی روکار3-1/24.5تماس بگیرید
لوله گازی روکار44.85تماس بگیرید
لوله گازی روکار54.85تماس بگیرید

 

 

لوله گازی توکار (مانیس گاز) استاندارد (APL 5L Grade B ISIRI 3574)
1398/12/25
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز(اینچ)ضخامت(میلی متر)قیمت هر کیلو (تومان)
لوله گازی توکار1/22.811.903
لوله گازی توکار3/42.911.903
لوله گازی توکار13.411.849
لوله گازی توکار1-1/43.611.849
لوله گازی توکار1-1/23.711.849
لوله گازی توکار23.911.849
لوله گازی توکار2-1/24تماس بگیرید
لوله گازی توکار34تماس بگیرید
لوله گازی توکار3-1/24.4تماس بگیرید
لوله گازی توکار44.4تماس بگیرید
لوله گازی توکار54.8تماس بگیرید

 

})