لوله درز مستقیم گاز خانگی

لوله گازی روکار (مصرف خانگی و تجاری) استاندارد (ISIRI 3360)
1399/07/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز(اینچ)ضخامت(میلی متر)قیمت هر کیلو (تومان)
لوله گازی روکار1/22.6520.550
لوله گازی روکار3/42.6520.550
لوله گازی روکار13.2520.050
لوله گازی روکار1-1/43.2520.050
لوله گازی روکار1-1/23.2520.050
لوله گازی روکار23.6520.050
لوله گازی روکار2-1/23.6520.050
لوله گازی روکار34.0520.050
لوله گازی روکار3-1/24.520.050
لوله گازی روکار44.8520.050
لوله گازی روکار54.8520.050