لوله درز مستقیم گاز API

لوله درزمستقیم گاز API توکار
تاریخ: 99/07/01
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.

شرح کالاقطر (اینچ)ضخامت (میلی متر)قیمت هر کیلوگرم (تومان)
لوله درزمستقیم گاز API1/22/7720.850
لوله درزمستقیم گاز API3/42/8720.850
لوله درزمستقیم گاز API13/3820.800
لوله درزمستقیم گاز API1-1/43/5620.800
لوله درزمستقیم گاز API1-1/23/6820.800
لوله درزمستقیم گاز API23/9120.800
لوله درزمستقیم گاز API2-1/23/520.800
لوله درزمستقیم گاز API3420.800
لوله درزمستقیم گاز API44/420.800
لوله درزمستقیم گاز API54/820.800
لوله درزمستقیم گاز API64/820.800