لوله درز مستقیم گاز API

لوله درزمستقیم گاز API توکار
تاریخ: 99/04/17
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.

شرح کالاقطر (اینچ)ضخامت (میلی متر)قیمت هر کیلوگرم (تومان)
لوله درزمستقیم گاز API1/22/7712.320
لوله درزمستقیم گاز API3/42/8712.320
لوله درزمستقیم گاز API13/3812.270
لوله درزمستقیم گاز API1-1/43/5612.270
لوله درزمستقیم گاز API1-1/23/6812.270
لوله درزمستقیم گاز API23/9112.270
لوله درزمستقیم گاز API2-1/23/512.270
لوله درزمستقیم گاز API3412.270
لوله درزمستقیم گاز API44/412.270
لوله درزمستقیم گاز API54/812.270
لوله درزمستقیم گاز API64/812.270