لوله مسی

لوله مسی
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)قیمت در هر کیلو (تومان)
لوله مسی1/40/63تماس بگیرید
لوله مسی3/80/63تماس بگیرید
لوله مسی1/20/63تماس بگیرید
لوله مسی5/80/63تماس بگیرید
لوله مسی1/40/75تماس بگیرید
لوله مسی3/80/75تماس بگیرید
لوله مسی1/20/75تماس بگیرید
لوله مسی5/80/75تماس بگیرید
لوله مسی3/40/75تماس بگیرید
لوله مسی7/80/75تماس بگیرید
لوله مسی3/80/81تماس بگیرید
لوله مسی1/20/81تماس بگیرید
لوله مسی3/40/81تماس بگیرید
لوله مسی7/80/81تماس بگیرید
لوله مسی5/80/81تماس بگیرید
لوله مسی3/80/9تماس بگیرید
لوله مسی3/40/9تماس بگیرید
لوله مسی1/21تماس بگیرید
لوله مسی1/41تماس بگیرید
لوله مسی5/81تماس بگیرید
لوله مسی7/81تماس بگیرید
لوله مسی1-1/81تماس بگیرید
لوله مسی5/81/24تماس بگیرید
لوله مسی1/21/24تماس بگیرید
لوله مسی3/41/24تماس بگیرید
لوله مسی7/81/24تماس بگیرید
لوله مسی3/81/24تماس بگیرید
لوله مسی1-1/81/65تماس بگیرید
لوله مسی1-3/81/65تماس بگیرید
لوله مسی2-1/81/65تماس بگیرید
لوله مسی1-5/81/83تماس بگیرید
لوله مسی2-5/81/83تماس بگیرید