توري-۱

توري-۱

720 540 مدیرسایت آهن یک

توری های مرغی به دلیل ساختاری که دارند به عنوان حصارکشی و در ساخت و ساز از آن استفاده می شود

دیدگاهی بگذارید

})
شماره تماس
تلگرام