ورق-سیاه

ورق-سیاه

150 150 مدیرسایت آهن یک

ورق سیاه به ۲ نوع ورق سیاه معمولی و ورق سیاه صنعتی تقسیم می شود که دارای استاندارد های مختلفی می باشد

دیدگاهی بگذارید

})
شماره تماس
تلگرام