معرفی فلنج سیاه تو پیچ

فلنج

معرفی فلنج سیاه تو پیچ

معرفی فلنج سیاه تو پیچ 532 440 مدیرسایت آهن یک

معرفی فلنج سیاه تو پیچ:آیا می دانید فلنج سیاه تو پیچ چیست و چه کاربردی در صنعت امروزه دارد؟

متخصصان گروه آهن یک تامین کننده این محصول می باشند.

بدین منظور تلاش کرده اند تا برای معرفی فلنج سیاه تو پیچ مقاله ای را باب این موضوع انتشار دهند.

فلنج سیاه تو پیچ

در ابتدا اول به این موضوع می پردازیم که فلنج چیست.فلنج ها ابزار و صفحه های دایره ای شکل اند که دارای سوراخ هایی دراطرافشان هستند و برای اتصال استفاده می شوند. کاربرد اصلی آن ها بستن لوله ها به یکدیگر و اتصال قطعات دیگر است و از کاربرد دیگر آن می توان به تغییر مسیر و تغییر قطر لوله ها اشاره کرد.

انواع فلنج

 • فلنج با سطح ساده
 • فلنج با سح برجسته
 • فلنج حلقه مشترک
 • فلنج نر و ماده
 • فلنج کور
 • فلنج گلودار
 • فلنج روکار
 • فلنج لبه دار
 • فلنج با جوش محفظه ای
 • فلنج رزوه ای
 • اریفیس فلنج