کاربرد-میلگرد-در-ساختمان-سازی

کاربرد-میلگرد-در-ساختمان-سازی

کاربرد-میلگرد-در-ساختمان-سازی 150 150 مدیرسایت آهن یک

میلگردها و تیر آهن ها در ساخت و ساز نقش بسزایی دارند و به علت خاصیت ضد زنگ می توانند به مدت طولانی در یک ساختار باقی بمانند.