ورق آلیاژی

ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه ( 1398/11/02 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)ابعاد (میلیمتر)حالتقیمت در هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان)قیمت در هر کیلو گرم کارخانه (تومان)
ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه66000*1500شیت79.00077.500
ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه86000*1500شیت74.00072.500
ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه106000*1500شیت74.00072.500
ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه126000*1500شیت74.00072.500
ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه156000*1500شیت74.00072.500
ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه206000*1500برش خورده تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه256000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق آلیاژی A516 GR 70 فولاد مبارکه ( 1398/11/02 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران
( تومان)
قیمت هر کیلوگرم کارخانه (تومان)
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه61500رول8.5508.450
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه81500رول8.3008.100
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه101500رول8.3008.100
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه121500رول8.3008.100
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه151500رول8.3008.100
ورق آلیاژی A516 GR 70 فولاد مبارکه ( 1398/10/28 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان)قیمت هر کیلوگرم کارخانه (تومان)
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه66000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگبرید
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه86000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگبرید
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه106000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگبرید
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه126000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگبرید
ورق آلیاژی A516GR70 فولاد مبارکه156000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگبرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه ( 1398/11/01 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان)قیمت هر کیلوگرم کارخانه (تومان)
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه61500برش خورده7600تماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه81500برش خورده7500تماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه101500برش خورده 7500تماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه121500برش خورده 7500تماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه151500برش خورده7500تماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه ( 1398/10/28 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلیمتر)حالتقیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان)قیمت هر کیلوگرم کارخانه (تومان)
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه66000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه86000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه106000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه126000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق آلیاژی A283 GR C فولاد مبارکه156000*1500برش خوردهتماس بگیریدتماس بگیرید
})
شماره تماس
تلگرام