ورق برنجی

ورق برنجی
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلی متر)ابعاد (میلی متر)قیمت هر کیلو (تومان)
ورق برنجی0/1660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی0/2660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی0/3660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی0/4660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی0/5660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی0/6660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی0/7660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی0/8660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی0/9660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی1660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی1/25660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی1/5660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی2660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی3660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی4660*2000تماس بگیرید
ورق برنجی5660*2000تماس بگیرید