ورق روغنی

کارشناس فروش

محبوبه-سبزعلی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۴ و۲۱۵
موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۱۹۰۱

کارشناس فروش

محبوبه-سبزعلی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۰ و ۲۱۲
موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۱۹۶۳

محصولات مرتبط آهن یک

ورق روغنی

ورق روغنی برخلاف ورق سیاه در فرآیند نورد سرد (Cold rolled Steel) تولید شده و باتوجه به كيفيت سطح و شفافيت آن بيشتر در سطوح خارجي محصولات صنعتی و ساختمانی به كار مي رود.
این ورق به طور معمول با استاندارد های ST14 و ST12 نامگذاری و توليد مي شود و داراي الانگيشن (Elongation) بالا (قابليت كشش) مي باشد.
شرکت آهن یک ، به عنوان یکی از معتبر ترین تامین کننده های انواع ورق های گرم و ورق های سرد،اعم از ورق سیاه ، ورق روغنی ، ورق آجدار و ورق رنگی می باشد.
گروه آهن یک تمام تلاش خود را جهت کسب رضایت مشتریان انجام می دهند.
ورق-روغنی

قیمت ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه ( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلی متر)عرض (میلی متر)حالتقیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان)
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/41000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/41250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/51000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/51250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/61000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/61250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/71000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/71250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/81000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/81250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/91000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه0/91250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه11000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه11250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه1/251000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه1/251250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه1/51000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه1/51250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه21000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه21250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه2.51000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه2.51250رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه31000رولتماس بگیرید
ورق روغنی ST12 فولاد مبارکه31250رولتماس بگیرید

قیمت ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی هفت الماس ( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
نام کالاضخامت (میلی متر)عرض (میلی متر)حالتقیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان)
ورق روغنی هفت الماس0/31000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/31250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/41000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/41250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/51000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/51250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/61000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/61250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/71000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/71250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/81000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/81250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/91000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس0/91250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس11000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس11250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس1/251000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس1/251250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس1/51000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس1/51250رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس21000رولتماس بگیرید
ورق روغنی هفت الماس21250رولتماس بگیرید

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی فولاد غرب ( 1398/12/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
نام کالاضخامت (میلیمتر)عرض (میلی متر)حالتقیمت هر کیلوگرم بنگاه تهران (تومان)
ورق روغنی فولاد غرب0.221000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0.221250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0.251000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0.251250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/41000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/41250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/51000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/51250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/61000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/61250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/71000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/71250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/81000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/81250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/91000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب0/91250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب11000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب11250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب1/21000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب1/21250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب1/51000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب1/51250رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب21000رولتماس بگیرید
ورق روغنی فولاد غرب21250رولتماس بگیرید

کارشناس فروش

محبوبه-سبزعلی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۵ و ۲۱۴
موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۱۹۰۱

کارشناس فروش

محبوبه-سبزعلی

شماره تماس :
۰۲۱-۴۵۱۰۶۰۰۰ و
۰۲۱-۴۹۰۱۶ داخلی ۲۱۰ و ۲۱۲
موبایل : ۰۹۳۹۶۳۶۱۹۶۳

محصولات مرتبط آهن یک

})