وضعیت صادرات فولاد در ایران

وضعیت صادرات فولاد در ایران

وضعیت صادرات فولاد در ایران 150 150 مدیرسایت آهن یک

افزایش ۲۶ درصدی صادرات فولاد

به گزارش تیم خبری گروه بازرگانی آهن یک و طبق آخرین اطلاعات بدست آمده از ایمیدرو، در طول نه ماه اول سال ۱۳۹۶ ایران حدود ۵/۱۱ میلیون تن فولاد صادر کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جز صادرکنندگان برتر فولاد به حساب می آید. ایران در نهمین سال جاری، حدود ۵۳۰ هزار تن صادرات داشته و رشد ۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.

وضعیت صادرات فولاد شرکت های فولادی در ایران

میزان صادرات شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان (KSC) ، در طول سال جاری حدود ۱،۹۴۰،۰۰۰ هزار تن اسلب، بلوم و بیلت صادرات داشته و رشد ۴۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال شمسی جاری را ثبت نموده است. صادرات بلوم بیشترین میزان سهم در حمل و نقل فولاد خوزستان را با رشد۱۵۰ درصدی، معادل ۸۶۱،۷۲۶ تن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است. این شرکت به میزان۶۱۳،۲۴۲ تن بیلت با رشد بیش از۱۶ درصد ، و اسلب به میزان ۴۵۲/۴۹۹ هزارتن با رشد ۵ درصد ، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صادرات داشته است.

میزان صادرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان دومین صادرکننده بزرگ کشور، در ۹ ماه نخست سال شمسی جاری، به میزان ۸۰۵،۴۳۴ تن صادرات داشته که نسبت به مدت مشابه ۸۷ درصد رشد را نشان می دهد. فولاد مبارکه با قرار گرفتن در رتبه چهارم در نهمین ماه سال شمسی، ۶۱۲/۷۸۴ تن صادرات ورقه فولاد داشته که حاکی از ۴۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل می باشد.

میزان صادرات شرکت فولاد هرمزگان

شرکت فولاد هرمزگان، شرکت تابعه فولاد مبارکه میزان ۸۵۱،۱۳۸ تن صادرات اسلب داشته که دارای رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

میزان صادرات شرکت فولاد سازان

 فولاد سازان در ماه نهم سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ، ۵۸ درصد کاهش داشت و به میزان ۵۷،۲۳۱ تن از آن کاسته شد. فولاد سازان در نهمین ماه سال شمسی در بخش صادرات با کاهش یک درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبرو شدند که میزان صادرات۵۷/۲۳۱ تن بود.
آخرین اخبار تحلیلی بازار فولاد را از وبلاگ آهن یک دنبال کنید.