وگ ایران بی همتا

شیرآلات وگ بی همتا
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.

سایزسایزشیر فلکه کشوئی زبانه فلزیشیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی شیر یک طرفهCHECK VALVE  شیر صافی STRAINER
به اینچبه میلیمتر GATE VALVE GATE VALVEلولایی
(دریچه ای)
سوپاپیویفریوزنه ایفنرداردنده ایفلنجدار توری
استیل
GGG40GGG40GGG40GG25GG25GGG40GGG40GG25GG25GGG40GGG40
DNPN10PN16PN16PN16PN16دریچه برنجیدریچه استیلPN16PN16PN16PN16
1/215
3/420
125
1-1/432
1-1/240
250
2-1/265
380
4100
5125
6150
8200
10250
12300
14350
16400
18450
20500
24600
سایزسایزشیر سوپاپی 90 درجهشیر سوپاپی صافشیر فشار شکنشیر تخلیه هواAIR VALVEشیر آتشنشانی FIRE HYDRANTقطعه قابل پیاده کردن
به اینچبه میلیمتر GLOBE VALVE GLOBE VALVEPressure Reducing Valveتک روزنه کوچکتک روزنه بزرگدو روزنهدغنیایستادهDISMANTLING JOINT
GG25GG25GG25GGG40GGG40GGG40GG25GG25GGG40GGG40
DNPN16PN16PN16PN16PN16PN16PN16PN16PN10PN16
1/215
3/420
125
1-1/432
1-1/240
250
2-1/265
380
4100
5125
6150
8200
10250
12300
14350
16400
18450
20500
24600
28700
32800
36900
400