پیشنهادات ویژه آهن یک

فروش-ویژه

فروش ویژه

فروش ویژه
شفت استیل ۳۱۶ سایز ۸۵و۹۵ و ۱۰۵
مقدار محدود – کیلو ۲۴,۰۰۰
شماره تماس : ۴۹۰۱۶-۰۲۱
داخلی ۲۱۵

لوله-مسی

فروش ویژه

فروش ویژه
مقدار محدود
لوله مسی ۱/۲ – ۳/۴ اینچ
هر کیلو ۵۵,۰۰۰ تومان
شماره تماس ۴۹۰۱۶-۰۲۱
داخلی ۲۱۶

فروش-ویژه

فروش ویژه

فروش ویژه
لوله درزدار تست شده – درجه ۱
آماده بارگیری
هر کیلو ۴,۷۰۰ تومان
شماره تماس = ۴۹۰۱۶-۰۲۱
داخلی ۲۱۰

فروش-ویژه

فروش ویژه

فروش ویژه
فوری فوری
لوله درزدار۸ اینچ
هر کیلو ۴,۹۰۰ تومان
شماره تماس = ۴۹۰۱۶-۰۲۱
داخلی ۲۱۰

لوله-جدارچاه

فروش ویژه

فروش ویژه
لوله جدار چاهی “۱۰ و “۱۲ اینچ ضخامت و ۵ و ۶ میل .
آماده بارگیری
هر کیلو ۴۳/۵۰۰ ریال
تلفن: ۴۹۰۱۶_۰۲۱
داخلی:۲۱۰-۲۱۲

تست-گاز

فروش ویژه

فروش ویژه
لوله “۱۲ اینچ تست گاز ۱۲ متری ضخامت ۵٫۶ میلیمتر
هر کیلو : ۵۸/۵۰۰ ریال
تلفن: ۴۹۰۱۶_۰۲۱
داخلی:۲۱۰-۲۱۲

لوله-جدارچاه

فروش ویژه

فروش ویژه
لوله جدار چاه
وله جدار چاهی “۱۰ و “۱۲ اینچ ضخامت و ۵ و ۶ میل .

هر کیلو ۴۳/۵۰۰ ریال

تلفن: ۴۹۰۱۶_۰۲۱
داخلی:۲۱۰-۲۱۲

فروش-ویژه

فروش ویژه

فروش ویژه
ورق استیل ۳۰۴ نگیر مات
۱ ظرفیت
هر کیلو ۱۸,۰۰۰
شماره تماس ۴۹۰۱۶-۰۲۱
داخلی ۲۱۵

تست-گاز

فروش ویژه

فروش ویژه
فوری فوری
لوله “۱۲ اینچ تست گاز ۱۲ متری ضخامت ۵٫۶ میلیمتر
هر کیلو ۵۸,۵۰۰ ریال
تلفن: ۴۹۰۱۶_۰۲۱
داخلی:۲۱۰-۲۱۲

لوله-جدارچاه

فروش ویژه

فروش ویژه
فوری فوری
لوله جدار چاهی “۱۰ و “۱۲ اینچ ضخامت و ۵ و ۶ میل .
هر کیلو ۴۳/۵۰۰ ریال
تلفن: ۴۹۰۱۶_۰۲۱
داخلی:۲۱۰-۲۱۲

لوله-تست-گاز

فروش ویژه

فروش ویژه
لوله تست گاز
لوله “۱۲ اینچ تست گاز ۱۲ متری ضخامت ۵٫۶ میلیمتر
هر کیلو : ۵۸/۵۰۰ ریال
شماره تماس : ۴۹۰۱۶-۰۲۱
داخلی ۲۱۰-۲۱۲

لوله-مسی

فروش ویژه

فروش ویژه لوله مسی
موجودی محدود
شماره تماس = ۴۹۰۱۶-۰۲۱
داخلی ۲۱۶

})