کارمندان آهن یک

واحد مدیریت

امیر-پولادی

امیر پولادی

آریا-مرادی

آریا مرادی

واحد خرید

علی-کشاورز-واحد-خرید-آهن-یک

علی کشاورز

مهدی-پولادی-واحد-خرید-آهن-یک

مهدی پولادی

هادی پولادی

مرتضی سیفی

مرتضی-حسن-زاده-واحد-خرید

مرتضی حسن زاده

واحد فروش

فاطمه-سلطانی-واحد-فروش

فاطمه سلطانی

شیدا-اکبریان-واحد-فروش

شیدا اکبریان

سحر-خسروی-واحد-فروش

سحر خسروی

المیرا کنعانی

نیلوفر-عباسپور-واحد-فروش

نیلوفر عباسپور

متینه پوراستاد

فاطمه-میرزاپور-واحد-فروش

فاطمه میرزا پور

واحد فناوری اطلاعات

علی-پولادی

علی پولادی

مهدی-بهرامی-واحد-فناوری-اطلاعات

مهدی بهرامی

})
شماره تماس
تلگرام