کپ گود و تخت

اتصالات کپ گود
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/14
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
اتصالات کپ گود1/2550
اتصالات کپ گود3/4600
اتصالات کپ گود1700
اتصالات کپ گود1-1/4880
اتصالات کپ گود1-1/21.150
اتصالات کپ گود22.200
اتصالات کپ گود2-1/23.250
اتصالات کپ گود35.000
اتصالات کپ گود47.200
اتصالات کپ گود512.500
اتصالات کپ گود616.500
اتصالات کپ گود827.500
اتصالات کپ گود1042.500
اتصالات کپ گود1269.000
اتصالات کپ تخت
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/12/14
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
اتصالات کپ تخت1/2تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت3/4تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1-1/4تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1-1/2تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت22.200
اتصالات کپ تخت2-1/23.250
اتصالات کپ تخت35.000
اتصالات کپ تخت47.200
اتصالات کپ تخت512.500
اتصالات کپ تخت616.500

 

})