کپ گود و تخت

اتصالات کپ گود
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/08
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
اتصالات کپ گود1/2440
اتصالات کپ گود3/4490
اتصالات کپ گود1560
اتصالات کپ گود1-1/4700
اتصالات کپ گود1-1/2920
اتصالات کپ گود21.300
اتصالات کپ گود2-1/22.100
اتصالات کپ گود33.400
اتصالات کپ گود44.500
اتصالات کپ گود59.300
اتصالات کپ گود613.800
اتصالات کپ گود824.200
اتصالات کپ گود1037.400
اتصالات کپ گود1257.000
اتصالات کپ تخت
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/11/08
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
اتصالات کپ تخت1/2تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت3/4تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1-1/4تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1-1/2تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت21.300
اتصالات کپ تخت2-1/21.800
اتصالات کپ تخت32.500
اتصالات کپ تخت43.200
اتصالات کپ تخت57.200
اتصالات کپ تخت610.000

 

})