کپ گود و تخت

اتصالات کپ گود
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/6/13
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
اتصالات کپ گود1/2350
اتصالات کپ گود3/4400
اتصالات کپ گود1470
اتصالات کپ گود1-1/4570
اتصالات کپ گود1-1/2750
اتصالات کپ گود21.080
اتصالات کپ گود2-1/21.700
اتصالات کپ گود32.750
اتصالات کپ گود43.700
اتصالات کپ گود57.600
اتصالات کپ گود611.500
اتصالات کپ گود819.000
اتصالات کپ گود1031.000
اتصالات کپ گود1247.000
اتصالات کپ تخت
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
98/5/22
شرح کالاسایز (اینچ)قیمت هر عدد (تومان)
اتصالات کپ تخت1/2تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت3/4تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1-1/4تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت1-1/2تماس بگیرید
اتصالات کپ تخت21.000
اتصالات کپ تخت2-1/21.450
اتصالات کپ تخت32.000
اتصالات کپ تخت42.600
اتصالات کپ تخت55.800
اتصالات کپ تخت68.000

 

})
شماره تماس
تلگرام