مـزایـای خـرید از آهــن یک

فروش اعتباری

فروش اعتباری

ارسال کالا

ارسال کالا به تمام نقاط

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی

خدمات روی محصول

خدمات بر روی محصولات

QC

QC و بازرسی

مشاوره

مشاوره تخصصی انتخاب محصول

پیشنهاد ویژه

اتصالات رده 40 بنکن

اتصالات رده 40 بنکن سایز 1/2" تا 6"

17 در صد تخفیف
واحد کالا : عدد
داخلی : 210 - 206
49016 - 021

لوله داربستی ضخامت 2.5 میل

قیمت : 399,000 تومان
واحد کالا : شاخه
داخلی : 213 - 206
49016 - 021

ورق استیل 304 ضخامت 1-5 میل

قیمت : 105,000 تومان
واحد کالا : کیلوگرم
داخلی : 216 - 214
49016 - 021

پروفیل استیل 304 sumwin

قیمت : 126,000 تومان
واحد کالا : کیلوگرم
داخلی : 202 - 207
49016 - 021

محـصولات پـر فـروش آهــن یک

میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 160,550 ریال
میلگرد آجدار 12 160,550 ریال
میلگرد آجدار 14 160,550 ریال
میلگرد آجدار 16 160,550 ریال
میلگرد آجدار 18 160,550 ریال
میلگرد آجدار 20 160,550 ریال
میلگرد آجدار
اتصالات بنکن
زانو90درجه 105,000 ریال
زانو90درجه 125,000 ریال
زانو90درجه 145,000 ریال
زانو90درجه 215,000 ریال
زانو90درجه 290,000 ریال
زانو90درجه 450,000 ریال
اتصالات بنکن
ورق استیل
ورق استیل 1 میل 304 1,300,000 ریال
ورق استیل 2 میل 304 1,300,000 ریال
ورق استیل 3 میل 304 1,300,000 ریال
ورق استیل 4 میل 304 1,300,000 ریال
ورق استیل 5 میل 304 1,300,000 ریال
ورق استیل 6 میل 304 1,300,000 ریال
ورق استیل
ورق سیاه(ST37)
ورق سیاه ضخامت 2میل 237,000 ریال
ورق سیاه ضخامت 2میل 234,000 ریال
ورق سیاه ضخامت 3میل 238,000 ریال
ورق سیاه ضخامت 3میل 234,000 ریال
ورق سیاه ضخامت 3میل 237,000 ریال
ورق سیاه ضخامت 4میل 238,000 ریال
ورق سیاه
تیرآهن
تیرآهن سایز 10 ریال
تیرآهن سایز 12 23,850,000 ریال
تیرآهن سایز 14 24,150,000 ریال
تیرآهن سایز 16 28,250,000 ریال
تیرآهن سایز 18 33,800,000 ریال
تیرآهن سایز 20 42,200,000 ریال
تیرآهن

همکاری شرکت آهن یک با سایر شرکت‌ها