نمایش 1–12 از 28 نتیجه

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱ اینچ ضخامت ۲ میل

347,500 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل

347,500 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ میل

347,500 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵ میل

342,000 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل

347,500 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۲ اینچ ضخامت ۲ میل

347,500 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۳ اینچ ضخامت ۲ میل

347,500 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵ میل

342,000 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۴ اینچ ضخامت ۲ میل

347,500 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل

342,000 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۵ اینچ ضخامت ۲.۵ میل

342,000 ریال

لوله گالوانیزه تست آب سایز ۵ اینچ ضخامت ۳ میل

342,000 ریال