قیمت نبشی آهن انواع سایز (2 ، 3 ، 4، 5)

نبشی

نبشی

نبشی یک مقطع فولادی به شکل L می باشد که از سایز ۲ تا ۲۰ در بازار موجود است. طول این محصول ۶ و ۱۲ متری می باشد و یکی از عوامل مهم در قیمت نبشی وزن آن می باشد که کارخانه های تولید کننده از جمله آریان فولاد ، ظهوریان ، شکفته و … این محصول را به صورت کیلوگرم در بازار عرضه می کنند.

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
نبشی سایز۱۰۱۰۰*۱۰۰۱۰سپهرایرانیانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۲,۲۰۰
نبشی سایز۱۲۱۲۰*۱۲۰۱۲سپهرایرانیانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۵,۰۰۰
نبشی سایز۲۳۰*۳۰۲.۵سپهرایرانیانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۷,۷۲۰
نبشی سایز۳۳۰*۳۰۳سپهرایرانیانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۸,۶۴۰
نبشی سایز۳۴۰*۴۰۳سپهرایرانیانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۶۱,۸۵۰
نبشی سایز۴۴۰*۴۰۴ناب تبریزشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۸,۶۴۰
نبشی سایز۴۵۰*۵۰۴ناب تبریزشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۸,۶۴۰
نبشی سایز۵۵۰*۵۰۵سپهرایرانیانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۸,۶۴۰
نبشی سایز۵۶۰*۶۰۵سپهرایرانیانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۶۰,۰۰۰
نبشی سایز۶۶۰*۶۰۶ناب تبریزشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۶,۸۰۰
نبشی سایز۷۷۰*۷۰۷ناب تبریزشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۶,۸۰۰
نبشی سایز۸۸۰*۸۰۸ناب تبریزشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۵۶,۸۰۰