قیمت تیرآهن

تیر آهن

تیرآهن IPE یکی از متداول ترین انواع تیرآهن است که در صنعت ساختمان بیشترین مصرف را دارد. از سایز ۱۲تا۴۰ توسط کارخانه های مختلفی مثل ذوب آهن ، فایکو ، کرمانشاه ، بناب ، یزد و… تولید می شود.

این محصول به دو صورت شاخه ای و کیلوگرم از کارخانه و انبار قابل تامین است و تمامی خدمات از جمله برشکاری و یا ارائه تیرآهن لانه زنبوری (CPE) قابل انجام است.

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزوزن تقریبیبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
تیرآهن سایز ۱۰۱۰۱۰۰ترکشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه
تیرآهن سایز ۱۲۱۲۱۳۳ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۲۳,۰۳۰,۰۰۰
تیرآهن سایز ۱۴۱۴۱۵۵ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۲۴,۷۷۰,۰۰۰
تیرآهن سایز ۱۶۱۶۱۹۵ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۳۳,۲۱۰,۰۰۰
تیرآهن سایز ۱۸۱۸۲۵۵ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۳۷,۶۱۵,۰۰۰
تیرآهن سایز ۲۰۲۰۲۷۵ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۴۳,۱۰۰,۰۰۰
تیرآهن سایز ۲۲۲۲۳۲۵ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تیرآهن سایز ۲۴۲۴۳۵۵ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تیرآهن سایز ۲۷۲۷۴۰۰ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۸۲,۰۰۰,۰۰۰
تیرآهن سایز ۳۰۳۰۵۱۰ذوب آهنشاخه ۱۲متریIPEانبار تهرانشاخه۹۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت تیرآهن امروز

قیمت تیرآهن به صورت روزانه توسط کارخانه های فولاد کشور منتشر میگردد که کارشناسان آهن یک همه روزه بروزترین قیمت تیرآهن را در جدوال بالا ثبت می کنند. عوامل مختلفی بر روی قیمت این محصول تاثیر میگذارد که برخی از آن ها قابل پیش بینی و برخی دیگر غیرقابل پیشبینی هستند. متخصصان و افراد با سابقه در بازار فولاد با توجه به عوامل قابل پیشبینی تا حدی میتوانند روند قیمت تیرآهن را پیشبینی کنند. برخی از مواردی که بر روی قیمت تمام شده این محصولات و دیگر محصولات فولادی در پروژه های مختلف تاثیر میگذارند به شرج ذیل می باشد.

  • میزان عرضه و تقاضا
  • هزینه حمل و نقل از مبدا تا مقصد
  • زمان سفارش
  • سایز تیرآهن
  • کارخانه تولید کننده تیرآهن
  • قیمت تیرآهن
  • تغییرات قیمت ارز و شرایط سیاسی
  • مصوبه های گمرک کشور