فلنج

فلنج-گلودار

قیمت فلنج گلودار جوشی و مشخصات انواع فلنج

قیمت فلنج گلودار جوشی و مشخصات انواع فلنج 600 400 مدیرسایت آهن یک

قیمت فلنج گلودار جوشی و مشخصات انواع فلنج: فلنج که یکی از مهم ترین محصولات در صنایع می باشد کاربرد فراوانی دارد، ظاهر فلنج بصورت یک قطعه دیسک است که به…

ادامه مطلب
فلنج

خرید و فروش انواع فلنج با استاندارد های جهانی

خرید و فروش انواع فلنج با استاندارد های جهانی 1155 770 مدیرسایت آهن یک

خرید و فروش انواع فلنج با استاندارد های جهانی خرید و فروش انواع فلنج با استاندارد های جهانی :استاندارد های مختلفی از فلنج در جهان وجود دارد . برای اینکه…

ادامه مطلب
})